Työnhakijoiden rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Buutti Oy (Y-tunnus 2828574-9)
Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info(at)buutti.com

Yhteyshenkilö
Jani Lehtovirta
040 7709 690, jani.lehtovirta(at)buutti.com

Rekisterin nimi
Työnhakijoiden henkilötietoja

Tietojen käsittelyn peruste
Yhteystietolistan kerääminen ja tietojen käsitteleminen perustuu vastaanottajien suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiprosessin läpivieminen, siitä viestiminen ja työmahdollisuuksista kertominen hakijoille.

Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Buutti Oy:n koulutus- ja työmahdollisuuksista tiedottaminen. Sisältää Koodikärpistä tiedottamisen.
Tietojen näyttäminen potentiaalisille konsultointiasiakkaille, joiden projekteissa hakija voi työllistyä.
Tietojen näyttäminen Buutin myynti- ja markkinointitiimeille, kun se hyödyttää rekrytointiprosessin etenemistä

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi ja työhistoria (CV).

Henkilötietojen säilytysaika
Buutti Oy säilyttää tiedot rekisterissä toistaiseksi. Tietojen muuttamisessa ja poistamisessa sovelletaan rekisteröityjen oikeuksia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, mutta vain rekisteröidyn alkuperäisen suostumuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään turvallisesti. Tietoja pääsevät näkemään vain niitä rekrytointiprosessin edistämiseen tarvitsevat Buutti Oy:n työntekijät: johto sekä myynti- ja rekrytointitiimi. Työntekjiät noudattavat Buutti Oy:n työntekijöiden tietoturvaohjetta. Tiedot suojataan fyysisesti kulunvalvonnalla ja teknisesti monitasoisella tunnistautumisella.

Rekisteröidyn oikeudet
Buutti Oy noudattaa tietosuojalainsäädännön mukaisia rekisteröityjen oikeuksia. Näitä ovat tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus. Pyyntöihin vastataan ilman aiheettomia viivytyksiä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Buutti Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Buutti Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tähän sivuun säännöllisesti.