Rekisterinpitäjä
Buutti Oy (Y-tunnus 2828574-9)
Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info(at)buutti.com

Yhteyshenkilö
Jani Lehtovirta
040 7709 690, jani.lehtovirta(at)buutti.com

Rekisterin nimi
Uutiskärppien yhteystiedot

Tietojen käsittelyn peruste
Yhteystietolistan kerääminen ja tietojen käsitteleminen perustuu vastaanottajien suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, viestiminen ja suoramarkkinoiminen Buutti Oy:n Koodikärpät-palvelusta kiinnostuneille.

Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

    • Koodikärppien kesätöistä ja kerhoista tiedottaminen

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn sähköpostiosoite.

Henkilötietojen säilytysaika
Buutti Oy säilyttää tiedot rekisterissä toistaiseksi. Tietojen muuttamisessa ja poistamisessa sovelletaan rekisteröityjen oikeuksia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, mutta vain rekisteröidyn alkuperäisen suostumuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään turvallisesti. Tietoja pääsevät näkemään vain niitä Koodikärpistä viestimiseen tarvitsevat Buutti Oy:n työntekijät: johto sekä myynti- ja markkintointitiimi. Työntekjiät noudattavat Buutti Oy:n työntekijöiden tietoturvaohjetta. Tiedot suojataan fyysisesti kulunvalvonnalla ja teknisesti monitasoisella tunnistautumisella.

Rekisteröidyn oikeudet
Buutti Oy noudattaa tietosuojalainsäädännön mukaisia rekisteröityjen oikeuksia. Näitä ovat tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus. Pyyntöihin vastataan ilman aiheettomia viivytyksiä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

    Buutti Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Buutti Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tähän sivuun säännöllisesti.